04 Şubat 2021

Kaliteden Taviz Yok

Karton ambalaj üretiminin en önemli donanımlarından biri
katlama ve yapıştırma ve katlama yapıştırmanın en önemli
oyuncularından biri de Omega. Omega’nın tedarikçisi olan
Koenig & Bauer Duran’ın Genel Müdürü Abdurrahman
Küçükaras’a iki kısa başlık altında Türkiye’nin ambalaj
üretimini sorduk:
Türkiye’nin ambalaj üretimini şu beş kritere göre
nasıl değerlendirirsiniz? Kapasite, kalite, verimlilik,
regülasyonlara uygunluk ve ihracat.
Abdurrahman Küçükaras:
Kapasite: Türkiye’nin karton ambalaj ihtiyacını karşılayacak
kapasitenin şu anda ülkemizde var olduğunu düşünüyorum.
Fakat özellikle pandemi sonrasında daha da artacak olan
ihtiyaçlar için yatırımlar devam etmeli ve ediyor zaten.
Kalite: Türkiye’de özellikle KASAD üyesi olan üst düzey
matbaalardaki karton kutu kalitesinin Avrupa seviyesinde
olduğunu düşünüyorum. Bu matbaalar AR-GE’ye zaman
ve para harcıyorlar ve bunun sonucunda uluslararası
yarışmalarda dereceye giriyorlar, ödüller alıyorlar ve bizleri
gururlandırıyorlar. Kaliteden taviz verilmediğinin bir diğer
göstergesi de pandemi ile mücadele ile geçen 2020 yılında
dahi yatırımların hız kesmeden devam ediyor olmasıdır.
Verimlilik: Matbaacılıkta ülkemizin zayıf olduğu alan
diyebiliriz. Bu konuda da bir bilinçlenme var ve doğal olarak
bazı çalışmalar yapılmaktadır fakat özellikle yetişmiş, iyi
eğitimli ara eleman eksikliği sebebiyle Avrupa seviyesinin
gerisindeyiz şu anda.
Regülasyonlara Uygunluk: Bu alanda bilinçli Türk
matbaacılarının çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. İhracat
yapabilmenin temel kriterlerinden biri de uluslararası kabul
görmüş regülasyonlara uymak olduğu için ve bizim belli bir
seviyeye gelmiş matbaacılarımızın hemen hemen tamamına
yakınının ihracat hedefi olduğundan dolayı, bu konuda iyi
durumda olduğumuzu söyleyebilirim.
İhracat: İç pazarın belli bir büyüklüğü var tabii ve her yıl artış
gösteriyor ama yine de bu matbaacılarımız için tek başına
yetersiz. Bu sebeple matbaacılarımızın büyük bir bölümünün
gözü dış pazarlarda. Bunu başarabilecek bilgi birikimi de artık
fazlasıyla oluştu. Bu da tabii ki mutluluk verici.
Koenig & Bauer Duran olarak sizin karton ambalaj alanına
yaklaşımınız “öncelikleriniz, müşterilerinizin talepleri,
ileriteknoloji, yeni ürün geliştirme vb konularda” nedir?
Abdurrahman Küçükaras: Biz yetmişten fazla ülkeye
makina ihracatı yapan bir firma olarak dünya üzerindeki
trendleri yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi en büyük
pazarlarımız A.B.D. ve Avrupa ülkeleri. Özel makina tasarımı
yapma yeteneğimiz sebebiyle bu pazarların oyun kurucu
ve önde gelen matbaaları birçok yeni projelerinde bizimle
birlikte çalışıyorlar ve karton ambalajdaki yeni tasarımlarda
biz de aktif rol alıyoruz. Tabii ki gizlilik anlaşmalarına dikkat
etmek koşuluyla dünyadaki gelişmelerden Türkiye’deki
dostlarımıza da destek verme imkânı yakalıyoruz. Matbaacı
dostlarımızın karton kutu ile ilgili her türlü ihtiyacına cevap
verebilecek bilgi, donanım ve personele sahibiz ve Türkiye’nin
karton ambalaj konusunda bugün yakaladığı yüksek seviyeye
bir nebze de olsa katkı sunmuş olmaktan dolayı gurur ve
mutluluk duyuyoruz.